Placówki

logowanie

Seminaria dla realizatorów programu FreD goes net 2019 cd

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy zaprasza na cykl seminariów o charakterze superwizyjno - szkoleniowym  dla  realizatorów programu FreD goes net.

Celem spotkań będzie prezentacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania i realizacji programu, prezentacji współpracy międzyinstytucjonalnej oraz doskonalenie umiejętności stosowania Dialogu Motywującego w pracy indywidualnej i grupowej z młodzieżą wykazującą zachowania ryzykowne.

Seminaria odbędą się w następujących miastach:

I.Poznań: termin 16-17 września 2019 r.

II.Bydgoszcz : termin 7-8 października 2019 r.

Dwudniowe spotkania skierowane są zarówno do realizatorów prowadzących zajęcia jak i dla rozpoczynających wdrażanie programu (pierwszeństwo) oraz osób współprowadzących zajęcia.

Ważne: Osoby, które mają za sobą odpowiednią liczbę godzin szkoleń z DM, będą mogły uzyskać certyfikat praktyka lub ubiegać się o certyfikat specjalisty Dialogu Motywującego nadawany przez Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego.

Pierwszy dzień to prezentacja dobrej praktyki organizacji w zakresie realizacji programu Fred goes net oraz wymiana doświadczeń, trudności i sukcesów prezentowanych przez uczestników. W spotkaniach wezmą również udział policjanci, pedagodzy, kuratorzy, lekarze, strażnicy miejscy i inne osoby współpracujące w realizacji programu na danym terenie. Uczestnicy uzyskają informacje w jaki sposób można rozpoczynać lub rozwijać współpracę.

Drugi dzień będzie miał charakter szkoleniowy z doskonalenia umiejętności zawodowych w stosowaniu Dialogu Motywującego. Szczególnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na wywoływanie języka zmiany „change talk” w realizacji zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą eksperymentującą z substancjami oraz budowanie celów poprzez wartości. Te elementy szkolenia będą realizowane przez doświadczonych trenerów DM, certyfikowanych terapeutów motywujących.

Każdy uczestnik otrzyma wyjątkowe materiały: "FreD in the BOX", czyli wszystko co realizator programu musi mieć pod ręką w czasie zajęć grupowych oraz niespodzianki do wykorzystania w terapii nastolatków w podejściu DM.

Informacje dodatkowe:

Grupy szkoleniowe liczyć będą po maksymalnie 16 osób.
Opłata szkoleniowa 50 zł obejmuje: nocleg w hotelu ze śniadaniem, 2x obiad, kolacja, przerwy kawowe, szkolenie z Dialogu Motywującego, materiały szkoleniowe oraz certyfikat.
O wzięciu udziału w seminarium zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz prosimy wypełnić i podpisać, skan lub zdjęcie wysłać na adres e-mail: fred-seminarium@wp.pl (w tytule maila prosimy podać imię i nazwisko oraz wybrane miasto)

Koszty podróży pokrywa uczestnik we własnym zakresie

Kwestionariusz wypełniony błędnie lub z niepełnymi informacjami nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji.  Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie oraz dane adresowe hotelu wraz ze szczegółowym programem uczestnik otrzyma drogą mailową

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia

>>> Formularz do pobrania <<<